Halmslatten Fastighets Ab Ipo

Halmslatten fastighets ab ipo

Halmslätten Fastighets AB (”Halmslätten”) är ett nybildat fastighetsbolag, vars portfölj består av två logistikfastigheter.

Halmslatten fastighets ab ipo

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB som idag förvaltar nordiska fastigheter för totalt cirka 45 miljarder kronor. 

Halmslätten äger och förvaltar sedan december 2018 två logistikfastigheter i Halmstad och Umeå utrustade som moderna kyl- och frysanläggningar.

Fastigheterna är fullt uthyrda till Martin & Servera med hyresavtal som sträcker sig över cirka 14 år och utgörs av ett bestånd om cirka 72 985 kvadratmeter.

Halmslatten fastighets ab ipo

Halmslätten uppnår spridningskravet och har därtill tecknat avtal med likviditetsgarant.

Bolagsbeskrivning finns tillgänglig på spotlightstockmarket.com.  

Erbjudandet i sammandrag:

Noteringskurs: 100 SEK per aktie

Värdering: Bolaget värderas till ca 445 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 17 januari 2019 under kortnamnet HALMEN

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Jarnesten

Head of Sales / Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 023

[email protected] 

Nasdaq Stockholm welcomes 5 new companies